Dr. Antalfai Márta

Bemutatkozás

Dr. Antalfai Márta PhD, ECP klinikai szakpszichológus, európai minősítéssel rendelkező kiképző jungi analitikus pszichoterapeuta, művészet- és mesepszichoterapeuta, a Nemzetközi Analitikus Pszichológiai Egyesület (IAAP) analitikusa.

 

Klinikai szakpszichológusi tevékenységét követően, 1993-tól tizennégy éven át tanított adjunktusként az ELTE Pszichológiai Intézetében klinikai pszichológiát, pszichoterápiát, valamint művészet- és meseterápiát. Ekkor hozta létre három kollégájával karöltve a Lelki Egészségvédő Alapítványt, amelynek elsőrendű célja volt, hogy a lakosság széles rétegei számára elérhetővé tegye a lelki segítségnyújtást, mentálhigiénés szolgáltatást és a pszichoterápiát.

Az 1974-es években, első munkahelyén, diplomája megszerzését követően dolgozta ki művészetterápiás módszerét, amelyet mintegy húszévi szünet után – a majd két évtizedet felölelő szakmai képzéseit követően, – a 2000-es évek elejétől Katarzisz Komplex Művészetterápia néven fejlesztett tovább.

Mindezekhez kapcsolódott a 2000-es évek elején létrehozott, a személyiség fejlődését és kiteljesedését elősegítő Kincskereső Meseterápiás Módszere.

Az Oktatási Minisztérium mindkét képzési formát 2006-ban akkreditálta. 2010-től 2021-ig a két terápiás Módszer szakvezetője volt a Wesley János lelkészképző Főiskolán.

2023-tól a Sapientia Szerzetesrendi Hittudományi Főiskolán a Katarzisz Komplex Művészetterápia tejes módszerére épülő, két éves, másoddiplomát adó Antalfai fejlesztő művészetterapeuta képzés szakvezetője.

Meseelemzésekről és meseterápiáról szóló szakkönyve A női lélek útja mondákban és mesékben 2006-ban, majd második, meseterápiával bővített kiadása 2014-ben jelent meg, 2016-ban pedig az Alkotás és kibontakozás – a Katarzisz Komplex Művészetterápia elmélete és gyakorlata című könyve látott napvilágot.

1993-as alapítása óta a Lelki Egészségvédő Alapítvány elnöke és szakmai vezetője.

2022-tól a Magyar C. G. Jung Analitikus Pszichológiai Egyesület, 2023-tól pedig a Katarzisz Komplex Művészet és Kincskereső Meseterápiás Egyesület Tanulmányi Bizottságának elnöke.