Egyesületi tagság

Tájékoztató tagsági kérelemről és megújításról

Várjuk tagjaink közé azokat, akik az Alapszabályunkban lefektetett céljainkkal egyetértenek, és tevékenységeinkben is aktívan részt kívánnak venni. Mivel a tagság egy évre szól, ezért az előző évben, vagy korábban már jelentkezett tagjainkat is kérjük a tagságuk megújítására.

A mindenkori éves tagdíj összegét az évente összehívott közgyűlés határozza meg.

A tagdíj befizetése tárgyévre, 2024. december 31.-ig tartó időszakra vonatkozikösszege a teljes tagságra vonatkozóan

10 000 Ft.

A tagok és tagságra jelentkezők számára a Katarzisz Komplex Művészet és Kincskereső Meseterápiás Egyesület Alapszabálya ITT elérhető.

Tagsági formák:

Az egyesületbe belépők teljes jogú és pártoló tagok lehetnek. A tagsági viszony létrejöttével a teljes jogú és pártoló tagokat jogok illetik meg és kötelezettségeik keletkeznek.

Az Egyesület teljes jogú tagjai lehetnek azon segítő foglalkozású szakemberek, akik elvégezték a Lelki Egészségvédő Alapítvány által szervezett képzés legalább I. blokkját a Katarzisz Komplex Művészetterápia vagy a Kincskereső Meseterápia módszeréből, vagy felsőoktatási intézményben a módszereket oktató szakirányú továbbképzés keretében legalább két félévet  teljesítettek; teljes cselekvőképességgel rendelkeznek;  elfogadják az Egyesület Alapszabályát, és belépési nyilatkozatban vállalják, hogy tevékenyen részt vesznek az Egyesület munkájában, valamint fizetik a tagdíjat.

Az Egyesület pártoló tagja lehet minden természetes vagy jogi személy, aki az Egyesület alapszabályát elfogadja, és vállalja az Egyesület anyagi támogatását.

A teljes jogú és pártoló tag egyaránt

  • részt vehet az Egyesület tevékenységében, az Egyesület rendezvényein és közgyűlésén felszólalhat, az Egyesület életével kapcsolatban véleményt nyilváníthat,
  • a közgyűlés vagy az Elnökség elé terjeszthet minden olyan javaslatot, amely az Egyesület vállalt feladatai közé tartozik,
  • tájékoztatást kérhet az Egyesület vállalt feladatainak ellátásáról és tervezett programjainak megszervezéséről, amelyre a megkeresett tisztségviselők kötelesek válaszolni,
  • a személyhez fűződő jogok sérelme nélkül jogosult betekinteni az Egyesület valamennyi iratába,
  • részesülhet az Egyesület tagjainak nyújtott juttatásokban, kedvezményesen vehet részt az egyesület által szervezett eseményeken

 

A tagsági jelentkezés illetve megújítás az alábbi linken található űrlap kitöltésével és a választott tagdíj befizetésével válik véglegessé.

Tagság megújítása/tagfelvétel kérése 2024 Katarzisz Komplex Művészet és Kincskereső Meseterápiás Egyesület

Várunk tagjaink közé!