Rólunk

A Katarzisz Komplex Művészet és Kincskereső Meseterápiás Egyesület a módszereket elsajátított szakemberek szakmai szervezete.

Az Egyesület 2017-ben kezdte meg működését dr. Antalfai Márta elnökletével. Az Egyesület alapvető küldetéseként határozta meg, hogy kialakítsa határait, és szemléleti keretét, amely megkülönbözteti más módszerektől.

Célja a módszerekkel dolgozó szakemberek támogatása, számukra szakmai továbbképzések, szupervízió szervezése, a Katarzisz Komplex Művészetterápia és a Kincskereső Meseterápia módszerek szakmai minőségének biztosítása, továbbá a módszerekkel kapcsolatos ismeretterjesztő tevékenység, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító és egészségügyi rehabilitációs tevékenység megvalósítása gyermekek és felnőttek részére az általa szervezett programok keretében.

Az Egyesület legfőbb döntéshozó szerve a közgyűlés, amelyet a tagok összessége alkot. A közgyűlés évente legalább egy alkalommal ülésezik.

A két közgyűlés közötti időszakban az Egyesületet az öttagú Elnökség irányítja, mely az Egyesület ügyvezetését látja el, teljes felelősséggel, önállóan intézkedik, irányítja az Egyesület életét és gondoskodik annak folyamatos működéséről.

Az Egyesületen belül Tanulmányi Bizottság és Etikai Bizottság működik.

A Tanulmányi Bizottság vezetője: dr. Antalfai Márta

A Tanulmányi Bizottságot két munkacsoport alkotja, melyek a Katarzisz Komplex Művészetterápia és a Kincskereső Meseterápia módszereket képviselik.

 

Művészetterápiás munkacsoport tagjai: Bach Beatrix Regina, Balla Márta, Galambos Tímea, Lőrincz Andrea, Szűcs Fatin Fanni, Törzsök-Connolly Éva

Meseterápiás munkacsoport tagjai: Berki Barbara, Dr. Kovács Csilla, Lentulay Edina, Törökné Kovács Gabriella, Vass Julianna

 

A Tanulmányi Bizottság feladata biztosítani a Katarzisz Komplex Művészetterápiás és a Kincskereső Meseterápiás képzések szupervíziós feltételeit, valamint kidolgozni a módszerek gyakorlásához szükséges kompetenciákat, minőségbiztosítási követelményeket és etikai sztenderdeket.

A munkacsoportok folyamatosan értékelik a két Módszer gyakorlati alkalmazásának színvonalát, hatékonyságát, döntenek az egyik, vagy másik módszerről szóló, az Egyesület tagjai által készített szakirodalom, tudományos publikációk honlapon történő megjelentetéséről.

A Tanulmányi Bizottság kezdeményezi, támogatja és segíti a két módszerrel kapcsolatos tudományos kutatásokat.

Etikai Bizottság:

Az Etikai Bizottság az Egyesület etikai ügyeiben hozza meg döntéseit.

Etikai Bizottság:

  • Dr. Kovács Csilla
  • Szerencsés Hajnalka
  • Tokajiné Fodor Szilvia