Antalfai, M. (2022). A női fejlődés komplexusai mint kreatív életlehetőségek. Női Dimenzió internetes folyóirat, 2022. decemberi különszám

Antalfai, M. (2021). A varázsmesék tündérei és boszorkányai az analitikus pszichológia tükrében. Női Dimenzió Internetes folyóirat 2021. december, 1. szám

Antalfai, M. (2018). Tüzes cipő, tükör, gyöngy – A boszorkány mesealakjának lélektani vonatkozásai az egyes életszakaszokban. Irodalmi Magazin. VI. évf. 2018/III. 55-57.

Antalfai, M. (2018). A családi tudattalan szerepe és jelentősége az életút alakulásában – irodalmi alkotások és esetrészletek tükrében. IMÁGÓ Budapest, 2018, 7(1): 137-188.

Antalfai, M. (2016). Alkotás és kibontakozás. A Katarzisz Komplex Művészetterápia elmélete és gyakorlata. Lélekben Otthon Kiadó, Bp., 2016.

Antalfai, M. (2014). A Sárkány a mesében és az életünkben. Kiadó: Fordulópont XVI. évf. 2014/4. 66. sz.

Antalfai, M. (2014). A Kincskereső Meseterápia. Kiadó: Fordulópont XVI. évf. 2014/1. 63. sz.

Antalfai, M. (2011; 2014). A női lélek útja mondákban és mesékben. Wesley János Lelkészképző Főiskola, Budapest

Antalfai, M. (2007). Katarzisélményre épülő tematikus művészetpszichoterápia. In:(Demetrovics, Zs.; Kökönyei, Gy. & Oláh, A. (Szerk.) Személyiséglélektantól az egészségpszichológiáig. Trefort Kiadó, Budapest.

Antalfai, M. (2007). Személyiség és archetípusok Jung analitikus pszichológiájában. In: Vázlatok a személyiségről. In: (Gyöngyösiné Kiss, E. & Oláh, A. (Szerk.) Ú.M.K. Bp., 166-190.